UTE Reciclatge Segrià és una empresa que es dedica al reciclatge dels residus de la construcció.

La planta de Reciclatge Segrià, ubicada al terme municipal de Montoliu de Lleida, registra una mitjana d'afluència de 30 camions diaris que transporten unes 80.000 tones de runa de materials de construcció, a l'any, per a la seva inspecció, classificació, tractament i reconversió en àrids de formigó o ceràmica, amb capacitat per tornar a ser reutilitzats en la construcció i obra pública.

Camión descargando

OBJECTIUS:

» Valoritzar la major part dels residus de la construcció.

» Correcta gestió dels residus impropis.

» Donar suport per l'acompliment de la nova legislació.

» Tenir la màxima cura pel medi ambient

» Deposició controlada dels residus no valoritzables.

PREMSA:

Presència de UTE Reciclatge Segrià als mitjans de comunicació