GRAVES

Tipus i caracterÝstiques de les nostres graves.


tornar

Graves de formigˇ

Granulometria: 15-50 mm
Coeficient de neteja: 32
Desgast dels └ngels: 25
Capes drenatge
Estabilitzaciˇ en terrenys
Drenatge de murs
Rebliment i nivellatge de terrenys
Graves de cerÓmica

Granulometria: 15-50 mm
Coeficient de neteja: 31
Desgast dels └ngels: 35
Capes drenatge
Estabilitzaciˇ en terrenys
Drenatge de murs
Rebliment i nivellatge de terrenys
Graves de formigˇ


Graves de cerÓmica