BASES I SUBBASES

Exemples d'utilització dels nostres productes com a bases i subbases.
» Desviament provisional carretera Maials-Alcanó

» Empresa: Acsa-Sorigué
» Utilització: Subbase carretera
» Municipi: Alcanó (Lleida)
» Data d'aplicació: Octubre de 2007

» Tipus d'Ąrids:
» Producte: Tot-u
» Orķgen: Formigó
» Granulometria: 0-25 mm
» Quantitat: 33400 Tn
Desviament provisional carretera Maials-Alcanó


Desviament provisional carretera Maials-Alcanó