BASES I SUBBASES

Exemples d'utilització dels nostres productes com a bases i subbases.
» Carretera Castelldans - Albagés

» Empresa: J.A. Romero Polo
» Utilització: Subbase carretera
» Municipi: Albagés (Lleida)
» Data d'aplicació: Abril de 2008

» Tipus d'Àrids:
» Producte: Tot-u
» Orígen: Formigó
» Granulometria: 0-25 mm
» Quantitat: 4900 Tn
Carretera Castelldans - Albagés


Carretera Castelldans - Albagés