BASES I SUBBASES

Exemples d'utilitzaciˇ dels nostres productes com a bases i subbases.
Carrer Tempranillo a Raimat

Empresa: MYJ Gruas
Utilitzaciˇ: Base i paviment
Municipi: Raimat (Lleida)
Data d'aplicaciˇ: Desembre de 2008

Tipus d'└rids:
Producte: Tot-˙ / Saulˇ reciclat
OrÝgen: Formigˇ / cerÓmic
Granulometria: 0-25 / 0-5 mm
Quantitat: 3000 Tn
Carrer Tempranillo a Raimat


Carrer Tempranillo a Raimat