BASES I SUBBASES

Exemples d'utilització dels nostres productes com a bases i subbases.
» Reforma espais públics Camps Elisis

» Empresa: Benito Arnó e hijos
» Utilització: Base
» Municipi: Lleida
» Data d'aplicació: Abril de 2009

» Tipus d'Àrids:
» Producte: Tot-ú
» Orígen: Formigó
» Granulometria: 0-25 mm
» Quantitat: 1000 Tn
Reforma espais públics Camps Elisis (Lleida)


Reforma espais públics Camps Elisis (Lleida)