BASES I SUBBASES

Exemples d'utilització dels nostres productes com a bases i subbases.
» Pàrquing polígon Entrevies (Lleida)

» Empresa: B. Biosca
» Utilització: Paviment
» Municipi: Lleida
» Data d'aplicació: Febrer de 2009

» Tipus d'Àrids:
» Producte: Tot-ú
» Orígen: Ceràmic
» Granulometria: 0-25 mm
» Quantitat: 580 Tn
Pàrquing polígon Entrevies (Lleida)


Pàrquing polígon Entrevies (Lleida)