Qualitat
Requisits dels àrids reciclats per a oferir la nostra garantia de qualitat:

Paràmetres geomètrics

» Granulometria.

» Distribució de dimensions dels àrids.

» Dimensió màxima dels àrids.

» Forma dels grans.

Paràmetres físics

» Resistència a la congelació.

» Resistència als cicles de gel-desgel.

» Resistència a la fragmentació.

» Resistència a la compressió.

» Resistència al desgast.

» Petrografia.

» Contingut de roca tova.

» Contingut de fins.

» Paràmetres CBR.

» índex de Plasticitat.

» Densitat de grans.

» Absorció d'aigua.

Paràmetres químics i mediambientals

» Lixiviació: pH, As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, clorurs, sulfats, fenols, cianurs, fluorurs.

» Contingut en HAP(hidrocarburs aromàtics).

» Estabilitat (pèrdues de massa)Garantia de Qualitat


Garantia de Qualitat