SORRES

Tipus i caracterķstiques de les nostres sorres.


tornar

» Sorres de formigó

» Granulometria: 0-5 mm.
» Contingut en gra < 5 mm.: 100%.
» Densitat: 1,80 Tm/m³.
» Reblert de canalitzacions d'instal·lacions i sanejament.
» Jardineria, etc.
» Sorres de cerąmica

» Granulometria: 0-5 mm.
» Contingut en gra < 5 mm.: 100%.
» Densitat: 1,80 Tm/m³.
» Reblert de canalitzacions d'instal·lacions i sanejament.
» Jardineria, etc.
Sorres de formigó


Sorres de cerąmica