TOT-U

Tipus i caracterÝstiques dels nostres tot-uns.


tornar

Tot-u de formigˇ

Granulometria: 0-25 mm
Contingut en gra < 25 mm.: 100%.
Densitat: 1,80 Tm/m│.
Granulats per a bases de vies de circulaciˇ, d'aparcaments i paviments en general
Tot-U artificial en vies de circulaciˇT2-T4 (PG3)
Aparcaments tous, etc.
Pistes forestals, camins rurals, etc.
Tot-u de cerÓmica

Granulometria: 0-25 mm
Contingut en gra < 25 mm.: 100%.
Densitat: 1,78 Tm/m│.
Camins rurals, pistes forestals.
Aparcaments tous.
Tot-u de formigˇ


Tot-u de cerÓmica